T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

696 sayılı K.H.K gereğince Kadroya geçirilecek Güvenlik ve Temizlik Personeli Sınav Duyurusu

DUYURU
696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİNCE KADROYA GEÇİRİLECEK TAŞERON
GÜVENLİK VE TEMİZLİK PERSONELİ SINAV YERİ VE TARİHİ DUYURUSUDUR
SINAV TARİHİ : 13.03.2018
SINAV SAATİ :14:30
SINAV YERİ : BAYBURT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
İLGİLİ KANUNUN 39. MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR